Fritids

På Sofies Gård driver vi skolbarnsomsorg som i dagligt tal brukar kallas ”frita”. Vårt frita vänder sig till alla barn från sex års ålder upp till tolv år.

Vi driver även förlängd skolbarnsomsorg där vi vänder oss till barn och ungdomar som behöver extra stödinsatser i sin vardag. I den förlängda skolbarnsomsorgen finns ingen övre åldersgräns.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.