Aktiviteter

För många av våra barn och ungdomar är tiden efter skolan ett bra tillfälle att få prova på nya och spännande fritidsaktiviteter.

Vi erbjuder utomhusaktiviter som ridning, djurvård och gårdssysslor som naturligt finns på en gård, estetisk verksamhet, träning på gym, bad, bakning,  bowling och mycket mer.

Vi gör individuella scheman för att anpassa aktiviteterna efter allas behov och intresse. Vår strävan är att genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur stärka varje persons självkänsla och förmåga att klara av saker på egen hand.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.