Vår verksamhet

Sofies Gård är ett alternativt fritidshem som öppnade sin verksamhet i Söderköping januari 1998 i närheten av SOK friluftsanläggning vid Albogaleden. Placeringen till Sofies Gård sker genom barn och utbildningsnämnden i Söderköpings kommun. För den som bor i en annan kommun kan ta kontakt med sin respektive LSS-handläggare. Som förälder har du samma rättigheter och skyldigheter som på vilket annat frita som helst. Även taxan är densamma. Tag gärna kontakt med oss för mer information.

Har du slutat din gymnasieutbildning inom särskolan och vill jobba hos oss eller är du förälder och vill ha avlastning på ett av våra korttidsboenden? Ring till oss, skicka ett email eller kom och gör ett besök. Vi berättar om hur du ansöker om en plats.

Idag driver Sofies Gård fyra olika verksamheter:

  • Skolbarnsomsorg (fritids)
  • Förlängd skolbarnomsorg (fritids för barn och ungdomar som omfattas av LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsboende
Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.